Home & Garden >> Dom a záhrada >> Building & Remodeling >> Stavebné vzory >> Content

Ako nainštalovať diferenčného tlaku

Inštalácia manometra diferenčného znamená zabezpečenie meradlo a jeho sondy okolo prúdu vzduchu . Meradlo a jeho dve sondy dohromady tvoria zostavu pilot rúrky . Zostava meria rýchlosť prúdenia vzduchu , ktoré občas potrebujú sledovať v vetracími otvormi pre zabezpečenie fungujúci ventilačný systém . Umiestnite zostavu je dve sondy - statický tlak sondy a celkový tlak sondy - pozdĺžne a priečne prúdenie vzduchu , takže môžete sledovať jeho rýchlosť . Pokyny dovolená 1

Vložte celkovú tlakovú sondu do " vysokej " portu tlakomeru diferenciál je .
2

Vložte statického tlaku sondu do " nízkej " portu tlakomeru diferenciál je .
3

Umiestnite statického tlaku sondy tak , aby smeroval kolmo na smer prúdenia vzduchu .
4

Umiestnite celkovú tlakovú sondu tak , že to beží rovnobežne s prúdením vzduchu .
5

čítať čítanie tlakomeru diferenciál je . To určuje tlak rýchlosti vzduchu .

od:http://sk.98905.com/building-remodeling/building-designs/1011115693.html

copyright © Dom a záhrada Všetky práva vyhradené.