Home & Garden >> Dom a záhrada >> Building & Remodeling >> hlavná budova >> Content

Ako vypočítať PVC náterových

Polyvinylchlorid , obyčajne skrátil PVC , je termoplastický polymér použitý pri výrobe rôznych typov plastov , ako sú rúry , znaky , a elektrických vodičov . Meranie hrúbky povlaku z PVC môže prispieť k minimalizácii odpadu z viac než - vrstvou , a eliminuje potrebu opraviť rôzne plasty v dôsledku užívania nevhodných hrúbka measurements.Things budete potrebovať
PosiTector 200 B /STD alebo inej forme hrúbka vrstva meradlo
Zobraziť ďalšie inštrukcie Cestuj 1

Naneste malé množstvo couplant do oblasti , ktorá je meraná . Používajte vodu pre hladké nátery a glykolu gél pre hrubšie povrchy .
2

Umiestnite sondu Vášho meracieho prístroja byt na povrchu plastu je .
3

Stlačte tlačidlo a držte sondu pevne proti povrchu generovať meraní .
4

Zdvihnite sondu z povrchu plastu , keď sa ozve dvojité pípnutie . Po zelená kontrolka prestane blikať , môžete skontrolovať meranie na LCD displeji sondy .
5

Po dokončení , uistite sa , že čistenie sondu a povrch plastu je mäkkou handričkou .
< br >

od:http://sk.98905.com/building-remodeling/home-building/1011123062.html

copyright © Dom a záhrada Všetky práva vyhradené.