Dom a záhrada

Ako dať na Patentovaný Ultramet kondenzátore

patentovaný Ultramet kondenzátor je univerzálna náhrada beh kondenzátor vyrába armáda inžinierstva , dcérska spoločnosť americkej radionické Corporation . Tento olej - naplnené motora kondenzátor , ktorý obsahuje šesť vstavaných kapacitné hodnoty , ktoré umožňujú viac ako 200 kombinácií single a dual - hodnota , je široko používaný v štandardných kúrenia , vetrania a klimatizácie ( HVAC ) aplikáciách . Inštalácia Ultramet kondenzátora nelíši od inštalácie akejkoľvek inej behu kondenzátor . Ako u každého behu kondenzátor , aj keď je potrebné dbať , aby sa ubezpečil , starý kondenzátor bol úplne vybitá pred dotykom it.Things budete potrebovať ,
skrutkovač , Flathem hlavy alebo Phillips hlavu v závislosti na VZT jednotky

Zobraziť ďalšie inštrukcie Cestuj 1

Vypnite napájanie HVAC jednotky kompresora , v ktorom bude nainštalovaná Ultramet , potom prístup k vnútornej časti kompresora . To urobíte pomocou skrutkovača odstráňte skrutky , kryt i
2

Nasaďte ochranné rukavice a potom umiestnite kovový hrot skrutkovača cez lopatky starého kondenzátora uvoľnite všetok zvyšný náboj .

3

Odpojte ventilátor , spoločné a výstupné izolácie Herm od lopatiek starého kondenzátora , ktoré budú umiestnené v blízkosti ventilátor kompresora . Zapíšte ktoré drôty boli napojené na ktoré izolátory . Odstráňte izolátory s skrutkovačom .
4

Pripojte Herm , ventilátor a spoločnou svorkou izolátory na zodpovedajúce nožov na Ultramet kondenzátora pomocou skrutkovača .
5

Vymeňte kryt kompresora a obnovení napájania kompresora HVAC .

Ako sa evakuovať Domov AC Linky

Ak chcete nahradiť rúrky vo svojom domovskom systéme klimatizácie alebo dobíjanie kondenzátora , možno budete chcieť evakuovať , alebo vypúšťacie ventily sami . Tým sa odstráni všetky tlakom klimatizačný systém , tak , aby mohol byť bezpečne opraviť . Budete musieť pripojiť sadu kondicionér rozličných meradiel na vákuové pumpy , linky ventilu kvapa