Home & Garden >> Dom a záhrada >> Home Safety >> Všeobecné Domov Bezpečnosť >> Content

Bezpečnostné opatrenia pri domovej elektroinštalácie obvody

Dom zapojenia obvody sú zodpovedné pre napájanie všetko od televízora a počítača do chladničky a hriankovačom . Vaše spotrebiče , osvetlenie a iných elektrických zariadení živí hlavný napájací zdroj , ktorý distribuuje elektrinu v celom dome s radom drôtov , zásuviek a spínačov . V dome rozvody obvody sa musí zaobchádzať s mimoriadnou opatrnosťou , pretože zlá údržba a zneužitie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom , k výpadku napájania a oheň . Znalosť rizík a opatrenia v domových elektroinštalačných obvodoch vám môže pomôcť vyhnúť sa týmto problémom . Inšpekcia

Mnoho požiare a iné elektrické problémy súvisiace sa dá vyhnúť tým , že pravidelné kontroly svojho domu zapojenia obvodov . Ak chcete zistiť , kedy je váš domov bol naposledy skontrolovaný , skontrolujte dvere a kryt elektrického panelu domova , ističe, krabice alebo poistkovej skrinke , ktorá by mala mať dátum a podpis elektrikára , ktorý naposledy opraviť dom . US Consumer Product Safety komisie odporúča kontrolu , či váš domov nebola skontrolovaná po dobu 10 alebo viac rokov a prežíva problémy v elektrickej sieti . Domy , ktoré neboli kontrolované viac ako 40 rokov , musí byť skontrolovaný , akonáhle je to možné , pretože riziká pre elektrické poruchy výrazne zvýši bez ohľadu na prítomnosť elektrických problémov .
Spotrebiče Elektrické Rozpočty
< br >

Prekročenie odporúčanej napájací rozpočty pre zariadenie môže dôjsť k preťaženiu elektrických obvodov a spôsobiť výpadok prúdu . Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť , pridať celkový počet wattov pre rôzne spotrebiče , ktoré budete používať súčasne na rovnakej vetve obvodu . Väčšina odbočky môže niesť až 1500 wattov , napriek tomu kuchynské obvody sa zvyčajne drží až do 2000 wattov . Každý spotrebič má štítok v blízkosti jeho elektrických drôtov a typový štítok uvádza množstvo wattov prístroj používa .
Základná údržba

Pravidelná údržba vášho domu zapojenie obvodov je nevyhnutná pre správnu funkciu alebo bezpečnosť . Skontrolujte elektrické drôty pravidelne kontrolovať z hľadiska poškodenia , korózii a poškodeniu . Vodiče môže dôjsť k poškodeniu v dôsledku vlhkosti , škodcom , zneužitím a jednoducho starobe . Pozrite sa na domov pre uvoľnené zástrčky , vypínače , žiarovky a drôty . Riešiť problémy , ako napríklad blikajúce svetla , horiaci zápach , iskrenie , prehriatiu a bzučanie , než sa stanú vážnejšie problémy .
Požiarna bezpečnosť

Požiarna bezpečnosť je možno najdôležitejšie preventívne prvkom domácich elektrických systémov . Dokonca aj nové domy s novo inštalovaných okruhov vedenia , môže zlyhávať , čo vedie k elektrickej požiare . S profesionálne skúšky požiarnych hlásičov zaisťuje , že sú správne nainštalované a správne fungovať . Skontrolujte , či miestne stavebné predpisy pre určenie , či je váš domov je kompatibilný sa týka hasiacich prístrojov , postrekovačov a ďalších protipožiarnych prvkov , a vykonajte zmeny podľa potreby v súlade s kódmi .


od:http://sk.98905.com/home-safety/general-home-safety/1011081052.html

copyright © Dom a záhrada Všetky práva vyhradené.