Dom a záhrada

Ako otvoriť zámok kódu

Po tisíce rokov , ľudia používajú zaisťovacie mechanizmy , ako spôsob , ako ochrániť svoje vlastníctvo pred krádežou . Čoskoro , jednoduché zámky boli vyrobené z lana a dreva , materiály nahradené železa a mosadze v neskorších rokoch . Kombinácia , alebo kód , visiace zámky sa objavil v 18. storočí ako reakcia na tých , ktorí by mohli vyzdvihnúť pravidelné zámky s ľahkosťou . Všetky kombinácie zámky možno otvoriť otočením voliča na správnych čísel kódu je . Podobne , elektronický kódový zámok možno pristupovať pomocou tlačidiel , ktoré nesú čísla kombináciu . Pokyny dovolená 1

Otočte gombíkom zámku je na správnej trikrát . Zastavenie otáčania kolieskom pri malej červenej šípky , ktorá sa nachádza v hornej časti zámku , ukazuje na prvé číslo kombinácie .
2

Twist oznamovacej jednu otáčku doľava tak , že prechádza prvé číslo . Zastavenie otáčania pri šípka ukazuje na druhé číslo v kombinácii .
3

Otočte poistnú kolieskom na pravej strane , potom sa zastaví , keď šípka na tretie číslo .
stránka 4

Vytiahnite poistku dolu , alebo vytiahnuť strmeň nahor , aby sa uvoľnil zámok .